Algemene Melkplaasbestuurder (Zambië)

Algemene Melkplaasbestuurder (Zambië) picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Melkboerdery 35 km buite Lusaka in Zambië, is opsoek na 'n ervare Algemene Melkplaasbestuurder en nooi ons individue met meer as 10 jaar ondervinding in alle aspekte van die bestuur van 'n Melkplaas om aansoek te doen.

Die ideale kandidaat het 'n in-diepte ondervinding van die Afikim Melkprogram, "Fourth Quadrant" program, KI met resultate, algemene bestuursbeginsels, goeie mense verhoudings en bo-gemiddelde kommunikasievermoë.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou eienaarskapmentaliteit, eerstehandse kennis van Melkkuddebestuur, die totale produksiesiklus van mielies en koring (droëland en onder besproeiing), jou ingesteldheid op netheid, jou goeie werksetiek, uitstekende leierseienskappe en jou meganiese kennis sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Koste effektiewe bestuur van 'n 250 melkkoei-eenheid wat gaan groei na 500
 • Produsiesiklus van voer- en ander gewasse
 • Algemene kuddebestuur
 • Weidingtoedelings en -bestuur
 • Voerbestuur
 • Meet en invoer van weidingsdata
 • Effektiewe arbeidsbenutting en bestuur deur voorbeeld
 • Opstel en effektiewe bestuur van Produsiebegroting
 • Bereiking van optimum produksie
 • Alle toerusting, implemente, trekkers, stropers en voertuie diensbaar.
 • Plaassekuriteit
 • Brandbestuur
 • Bydra tot die sukses van die groep
 • Ander take van tyd tot tyd soos deur bestuur versoek

Diensaanvaarding: 1 April 2022

Aansoeke sluit: 30 November 2021

'n Bogemiddelde salaris, 13de tjek, gratis behuising, voertuig vir werksdoeleindes en ander voordele word aangebied vir die ideale kandidaat.

Hierdie is nie 'n opleidingsposisie nie en en gaan van die ideale kandidaat verwag word om 'n onmiddelike positiewe impak op die Boerdery te hê. 

Aansoeke word slegs deur hierdie skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp