Algemene Plaasbestuurder: Steenvrugte

Algemene Plaasbestuurder: Steenvrugte picture

Ons kliënt, ‘n dinamiese Boerdery met Produksie-eenhede oor Suid-Afrika, is opsoek na ‘n ervare en kundige Algemene Plaasbestuurder om 'n uitvoer Steenvrugplaas in die Klein Karoo distrik van die Weskaap met al sy vertakkings optimaal, winsgewend, volhoubaar en koste-effektief te bestuur.

Die ideale kandidaat het 'n toepaslike Tersiêre Landboukwalifikasie en meer as 10 jaar ondervinding in die Algemene Bestuur van 'n Steenvrugplaas met goeie werkende kennis van Algemene Bestuursbeginsels en Finansiëlebestuur. 

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou eienaarskapmentaliteit, uitstekende menseverhoudings en leierseienskappe, goeie kommunikasievermoë, dryfkrag en sterk organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Operasionelebestuur
  • Bestuur die implementering van strategie
  • Die bestuur van die daaglikse bedrywighede in samewerking met die Afdelingbestuurders
  • Verhoudingsbestuur met Verskaffers, Verteenwoordigers en ander Rolspelers
  • Effektiewe beplanning
  • Voorraadbestuur en -beheer
  • Kwaliteitsbestuur
  • Bereiking van optimum produksie
  • Algehele onderhoud en netheid van die plaas
  • Verseker dat beleide en wetlike riglyne te alle tye gekommunikeer en gevolg word
 • Finansiëlebestuur
  • Effektiewe bestuur van Begroting
  • Kostebestuur
 • Menslike Hulpbronbestuur
  • Effektiewe arbeidsbenutting en personeelbestuur deur voorbeeld
  • Werwing en aanstellings
  • Opleiding
 • Verteenwoordig die Boerdery by geleenthede
 • Bydra tot die sukses van die Groep

Diensaanvaarding: Sou gou as moontlik

Aansoeke sluit: 15 Julie 2024

Mededingende salaris eie aan die bedryf, gratis behuising en ‘n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp