Assistent Eenheidsbestuurder: Varkproduksie

Assistent Eenheidsbestuurder: Varkproduksie picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n dinamiese Varkboerdery in die Potchefstroom distrik, is opsoek na 'n energieke Assistent Eenheidsbestuurder om die Teël-, Speen-, Groei- en Voermeule aktiwiteite by die Sogeenheid van 850 te oorsien.

Die ideale kandidaat het 'n Landboukwalifikasie met twee jaar toepaslike ondervinding (praktiese ervaring ingesluit).

Bogenoemde vaardighede, gekoppel met jou eienaarskapmentaliteit, uitstekende leiereienskappe, beplannings-, goeie kommunikasie-, interpersoonlike- en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek. 

Pligte:

 • Daaglikse Operasionele Bestuur van die eenheid
 • Personeeloorsig
 • Optimalisering van produksieprestasie.
 • Hitte Observasie en Sog Inseminasie
 • Dagtigheids Bevestiging
 • Voedingskedules en monitering van teëldiere
 • Gesondheidsbestuur van teëldiere
 • Kraamhuisbestuur; Geboorte tot Speen Fase
 • Groeier/Afrond voedingskedule en monitering
 • Groeier/Afrond gesondheidsbestuur
 • Groeier/Afrond prestasiebestuur
 • Gereelde gewigsopnames en groeimetings
  • Daaglikse Voedselinname
  • Gemiddelde Daaglikse Groei
  • Voer Omset Verhouding metings en berekeninge
  • Mortaliteit en post-mortem evaluasie
 • Produksie sagteware (Cloudfarms) 
  • Data invoer en rapportering
 • Instandhouding van Kwaliteit, Sekerheids Standaarde en Protokol
 • Daaglikse bestuur van Voermeule-bedrywighede en Logistiek

Hierdie posisie bied die geleentheid om ervaring en kennis in te win oor alle aspekte van vark produksie met ‘n kombinasie van toegepaste teorie en praktiese ondervinding. Die suksesvolle kandidaat sal bystand verleen in die vestiging en implementering van nuwe metodes en tegnologieë in die bevordering van algehele naspeurbaarheid, implementasie van data analise en die gebruik van visuele hulpmiddels in die werksplek. Die neem van inisiatief in die ontwikkeling van eksperimente en proewe sal aangemoedig word.

Diensaanvaarding:  So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 24 Junie 2022

Markverwante salaris eie aan die bedryf word aangebied

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp