Beeskuddebestuurder

Beeskuddebestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Theunissen distrik in die Vrystaat, is opsoek na 'n energieke, raakvat en dinamiese Bestuurder om die Beeskudde van die Boerdery in samewerking met die Eienaar koste effektief, volhoubaar, winsgewend en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat is getroud, het 'n Tersiêre Landboukwalifikasie (aanbeveel) met meer as 5 jaar ondervinding in alle aspekte van die effektiewe bestuur van 'n Beeskudde (Stoet en Kommersieël).

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou liefde vir beeste, eienaarskapmentaliteit, meganiese aanleg, sober gewoontes, uitstekende menseverhoudings, goeie kommunikasie- en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die implementering van strategie
 • Die bestuur die daaglikse bedrywighede
 • Algehele Beeskuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Identifisering en behandeling
   • Biosekuriteit
   • Voorkomende Bestuur
  • Weidingbestuur
   • Beplanning
   • Watervoorsiening
   • Voeding en Lekke
  • Reproduksie
   • Bestuur van Bulle
   • Bestuur van Dekseisoen
   • Dragtigheidsondersoek
   • Bestuur van Kalwers
    • Merk
    • Weeg
    • Brandmerk
    • Onthoring
  • Kudde
   • Monitor
   • Getalle
 • Algemene Instandhouding en netheid van area van verantwoordelikheid op die Plaas
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Leierskap deur voorbeeld
 • Bereiking van optimale produksie
 • Akkurate Rekordhouding en Verslagdoening
 • Enige ander take soos bepaal deur die Eienaar

Die Hooffokus van die Pos is Beeskuddebestuur, maar daar kan van die suksevolle kandidaat verwag word om ook betrokke te raak by die Saai-afdeling van die Boerdery sou dit nodig wees, en sal ondervinding t.o.v Saaiboerdery in jou guns tel.

Markverwante salaris eie aan die bedryf, 13de tjek, oortyd, gratis behuising en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 15 April 2024

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp