Bestuurder: Beesvertakking

Bestuurder: Beesvertakking picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n vooruitstrewende Gemengde Boerdery in die Wakkerstroom distrik in Mpumalanga, is opsoek na 'n energieke en ervare Bestuurder vir die effektiewe, optimale, winsgewende en volhoubare bestuur van die Boerdery se Beeskudde.

Die ideale kandidaat het 'n liefde vir Beeste, 'n Landboukwalifikasie (aanbeveel) en meer as 8 jaar ondervinding in alle aspekte van Beeskuddebestuur (Stoet en Kommersieël). 

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou vermoë om Zoeloe te praat en te verstaan, jou bo-gemiddelde kommunikasievermoë, uitstekende menseverhoudings, eienaarskapmentaliteit, vermoë om goed onder druk te funksioneer en inisiatief te neem, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

Bestuur van die Beeskudde in oorleg met die Eienaar

 • Algehele Kuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Voorkomende bestuur
   • Identifisering
   • Biosekuriteit
   • Behandeling
  • Weidingsbestuur
   • Beplanning
   • Drukbeweiding
   • Watervoorsiening
   • Aangeplante weiding
  • Voeding
   • Lekke
   • Kruipvoer
   • "Backgrounding"
  • Reproduksie
   • Bestuur van Bulle
   • Dragtigheidsondersoeke
  • Kalwers
   • Brandmerk
   • Merk
   • Onthoring
  • Monitor van getalle
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Plaassekuriteit, Brandbestuur en -voorkoming
 • Algehele instandhouding
 • Akkurate Rekordhouding en Administrasie
 • Behulpsaam wees met ander vertakkings van die Boerdery soos nodig
 • Ander pligte soos bepaal deur bestuur van tyd tot tyd

Kuddebestuur sal die hoof fokus van die pos wees, maar daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om behulpsaam te wees met ander Boerderybedrywighede.

Diensaanvaarding: 1 September 2022

Aansoeke sluit: 15 Julie 2022

Markverwante salaris eie aan die bedryf, prestasiebonus, gratis behuising, gratis water en elektrisiteit en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp