Bestuurder: Saaiboerdery

Bestuurder: Saaiboerdery picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Derby distrik in die Noordwes Provinsie, is opsoek na 'n ervare Bestuurder vir die Saai-afdeling van die Boerdery, en nooi ons individue met 'n in-diepte kennis in die verbouing van somergewasse op droëland en onder besproeiing om aansoek te doen.

Die ideale kandidaat het 'n Landboukwalifikasie (sterk aanbeveel) en 5 - 10 jaar eerstehandse ondervinding in die hele produksiesiklus van mielies, soja en suikerbone op droëland en onder besproeiing

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou verantwoordelikheidsin, jou trots op jou werk en 'n eienaarskapmentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur van die Saaiboerdery in oorleg met die eienaar
 • Bestuur van die totale produksiesiklus
  • Voorbereiding van lande
  • Aanplant van gewasse
  • Monitering en bestuur van gewasse
  • Onkruidbeheer
  • Stroop van gewasse
 • Onderhoud en herstel van plaastoerusting en -voertuie
 • Onderhoud, bestuur en herstel van besproeiing
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Bereiking van optimale produksie
 • Enige ander take soos deur bestuur verlang van tyd tot tyd

Diensaanvaarding: 1 Oktober 2021

Markverwante salaris eie aan die bedryf, 13de tjek, prestasiebonus, semi-gemeubileerde verblyf en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied aan die suksesvolle kandidaat.

Aansoeke slegs deur die skakel

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp