Bestuurder: Sekuriteit

Bestuurder: Sekuriteit picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Vryburg distrik in die Noordkaap, is opsoek na 'n energieke, raakvat en dinamiese Bestuurder wat verantwoordelik sal wees vir die Sekuriteit van die Boerdery.

Die ideale kandidaat is getroud, het 'n relevante kwalifikasie (aanbeveel), is PSIRA geregistreer (ten minste Graad A), met Vuurwapenbevoegdheid, eie Handwapen en het meer as 10 jaar bewese ondervinding in Sekuriteit met SAPS of SANW agtergrond.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou goeie gesondheid en 'n aktiewe leefstyl, selfdissipline met onbetwisbare integriteit, uitstekende algemene hulpbronbestuur- en toewysingsvaardighede, bewese kommunikasie-, sekuriteit en ondersoekvermoëns, gesonde verstand, waaksaamheid en volharding met 'n pro-aktiewe gesindheid, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Personeelbestuur
  • Bywoning en verlofbestuur
  • Prestasiebestuur, dissiplines, motivering en opleiding
 • Toegangsbeheer en risikoversagtingsbestuur
 • Gereelde en betekenisvolle interaksie met alle belanghebbendes oor aangeleenthede rakende veiligheid en sekuriteit en insette en terugvoer oor verskeie kwessies
 • Voorvalbestuur en ad hoc-sekuriteitsoperasies
  • Ondersoek, verslagdoening en afsluiting van veiligheidsvoorvalle
  • Implementering van alle vereistes en prosedures vir standaardbedryfsprosedures (SOP)
 • Risikobestuur en -analise
  • Implementering van strategieë en doelwitte om mededingende / pro-aktiewe veiligheids- en sekuriteitsvoordele te behaal
  • Monitering, verslagdoening en aanbevelings vir wysigings en/of opleiding om risiko's te versag
  • Sekuriteitsoudits en verslae om risiko's, behoeftes en assesserings te bepaal
 • Algemene bestuur van sekuriteitstelsels

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 10 Maart 2024

Mededingende salaris eie aan die bedryf, gratis behuising, en ‘n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp