Finansiële Bestuurder

Finansiële Bestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Landbou-onderneming wat spesialiseer in die verkope van Hommeltuie vir die bespuiting van gewasse, Hommeltuig Vlieënieropleiding en Konsultasie in Presisieboerdery, is opsoek na 'n ervare Finansiële Bestuurder om verantwoordelikheid te aanvaar vir die Finansies van die Maatskappy se Bedryfspunte.

Die ideale kandidaat is ‘n BCom / BCom Rek of Landbou-ekonomie gegradueerde (CA sal tot voordeel wees) met meer as 5 jaar ondervinding as Rekenmeester of Finansiële Beampte met werkende kennis van Inkomstebelasting en BTW, asook rekeningkundige transaksies tot en met die opstel van finansiële state. Ondervinding in Landbou rekeningkundige praktyke en belasting sal in jou guns tel.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou Rekenaarvaardig in Microsoft Office en rekeningkundige sagteware, bo-gemiddelde onderhandelingsvermoë, goeie kommunikasie- en organisatoriesevaardighede, detail ge-oriënteerd met sterk leierseienskappe en positiewe ingesteldheid, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Oorhoofse bestuur oor die Finansies van die Maatskappy se Bedryfspunte
  • Byhou van finansiële rekords
  • Belastingadministrasie
  • Opstel van finansiële state tot op Proefbalans
  • Administrasie van lone en salarisse
  • Voorleggings vir die verkryging van finansiering
  • Opstel en bestuur van begrotings
  • Kontantvloeibestuur
  • Voorbereiding en ontleding van maandelikse / jaarlikse resultate
  • Voorbereiding van begrotings en langtermyn projeksies
  • Voorbereiding en evaluering van besigheidsplanne
  • Advisering en ondersteuning van bestuur in besluitneming
  • Bystand in voorbereiding vir oudits
 • Effektiewe onderhandeling met kliënte, diensverskaffers en ander partye tot voordeel van die Maatskappy
 • Ander pligte soos bepaal deur bestuur van tyd tot tyd

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 15 Augustus 2022

Markverwante salaris eie aan die bedryf word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp