Finansiële Bestuurder

Finansiële Bestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n vooruitstrewende Sitrus en Groente Boerdery in die Baltimore distrik in Limpopo, is opsoek na 'n ervare en energieke Finansiële Bestuurder om deel te word van dié Boerdery se Bestuurspan.

Die ideale kandidaat is ‘n BCom / BCom Rek of Landbou-ekonomie gegradueerde (CA sal tot voordeel wees) met 5 tot 10 jaar ondervinding as Rekenmeester of Finansiële Beampte met werkende kennis van Inkomstebelasting en BTW, asook rekeningkundige transaksies tot en met die opstel van Finansiële State. Ondervinding in boerdery rekeningkundige praktyke en belasting sal in jou guns tel.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou Rekenaarvaardig in Microsoft Office en rekeningkundige sagteware, bo-gemiddelde onderhandelingsvermoë, goeie kommunikasie- en organisatoriesevaardighede, detail ge-oriënteerd met sterk leierseienskappe en positiewe ingesteldheid, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Oorhoofse bestuur van die Finansiële Afdeling
  • Oorsig met byhou van finansiële rekords
  • Oorsig en bestuur van aankope funksie en krediteure
  • Voorbereiding en toesig van Balansstaat rekonsiliasies (Bank/krediteure en debiteure)
  • Oorsig oor lone en salarisse en evaluering van maandelikse loon
  • Voorbereiding en invoer van loon betaling na Capitec bank en MEC vir loon uitbetaling
  • Opstel en bestuur van begrotings op maatskappy vlak sowel as vertakking vlak
  • Weeklikse ontleding van produk inkomstes en opbrengste
  • Sinkroniseer verkope en debiteure betalings op weeklikse basis (Simfini en Duet sagteware)
  • Weeklikse vooruitskattings en terugvoer van produksie opbrengste (forecasting)
  • Gereelde ontleding van vertakkings ten einde winsgewendheid te ondersoek en planne voor te stel ten einde winsgewendheid te bevorder
  • Weeklikse prysvasstelling vir “pre-packers"en ander kliënte soos Novasun, Freskmark en Farmwise
  • Voorbereiding en ontleding van maandelikse / jaarlikse resultate
  • Kontantvloeibestuur
  • Voorbereiding en evaluering van besigheidsplanne en langtermyn projekte
  • Advisering en ondersteuning van bestuur in besluitneming
  • Bystand in voorbereiding vir oudits
 • Effektiewe onderhandeling met
  • kliënte, markagente, diensverskaffers en ander partye tot voordeel van die Boerdery
 • Arbeid
  • Beheer en bestuur oor Loonafdeling
  • Werkspermitte
  • "Employment Equity" en alle aspekte rondom arbeid wat van toepassing is
  • Dissiplinêre prosedures – hulp aan bestuur
  • Dissiplinêre prosedures – Kontak met Ronson Labour en betrokkenheid by verhore en CCMA
 • Staatsdepartemente – onderhandelinge en samesprekings met
  • Departement van Arbeid vir oudit doeleindes, indiensnemings praktyke ens
  • ESKOM vir nuwe projek aansoeke, vordering op bestaande projekte, kritiese probleme wat elektrisiteit voorsiening in gedrang plaas en algemene probleem hantering op hoër vlak.
  • SAPS – verseker noue samewerking en goeie verstandhouding met SAPS deur gereelde kontak te behou en vergaderings te reël wanneer spesifieke omstandighede dit vereis. Skep veral goeie verhouding met plaaslike Polisiestasies en Polisiehoofde.
  • Paaie departement -  Weereens net ten einde oop deur te hê wanneer dit nodig raak
  • Department van gesondheid vir kliniek aangeleenthede in samewerking met Professionele Suster
 • Bystand verleen aan Besturende Direkteur en direkte terugvoer na hom.
 • Ander pligte soos bepaal deur bestuur van tyd tot tyd

Diensaanvaarding: Onmiddelik 

Aansoeke sluit: 24 April 2022, maar kan vroeër wees omdat die Pos onmiddellik beskikbaar is

Markverwante salaris eie aan die bedryf, 13de tjek, gratis behuising met water en ligte, huishulp, tuinwerker en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied vir hierdie Senior Posisie.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp