Finansiëlebestuurder

Finansiëlebestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, ‘n dinamiese Landbou Maatskappy in Mpumalanga, is opsoek na ‘n ervare Finansiëlebestuurder wat verantwoordelik sal wees vir die Finansïelebestuur van die Maatskappy se Handelstakke.

Die ideale kandidaat is ‘n BCom/BCom Rek gegradueerde, met voltooide SAIPA/SAIGR-artikels en meer as 5 jaar ondervinding as Rekenmeester of Finansiëlebestuurder met indiepte ervaring in ERP sisteme, risikobestuur, Inkomstebelasting en BTW, asook rekeningkundige transaksies tot en met die opstel van finansiëlestate.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou rekenaarvaardig in Microsoft Office en rekeningkundige sagteware, sakevernuf, bo-gemiddelde onderhandelingsvermoë, analitiese vaardighede, eienaarskapmentaliteit, goeie kommunikasie- en organisatoriesevaardighede, detail ge-oriënteerd met sterk leierseienskappe, eerlikheid, betroubaarheid en hoë werksetiek met ‘n positiewe ingesteldheid, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Die verskaffing van insigte oor die finansiële gesondheid van die organisasie
 • Maandelikse bestuur van rekeninge en finansiële jaarstate
 • Lei die eksterne ouditfunksie en berei groep finansiële state voor vir oudit
 • Verseker dat die onderneming aan al sy statutêre en nakomingsverpligtinge voldoen
 • Dag-tot-dag kontantvloei- en kapitaaltoewysingsbestuur
 • Ontwikkel en bestuur begrotings en finansiële stelsels/modelle
 • Voer sakemodellering en risikobepaling uit
 • Personeelbestuur
 • Debiteure- en Krediteurebestuur
 • Begrotingsbestuur
 • Operasionele ondersteuning

Diensaanvaarding: Sou gou as moontlik

Aansoeke sluit: 30 Mei 2024

'n Aantreklike salarispakket word aangebied vir die Senior Posisie.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp