Junior Bestuurder: Akkerbou - Zambië

Junior Bestuurder: Akkerbou - Zambië picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n dinamiese en gediversifiseerde Boerdery in die Mpongwe distrik in Zambië, is opsoek na 'n energieke en dinamiese Bestuurder om die Saai-afdeling van die Boerdery in samewerking met die Plaasbestuurder koste effektief, volhoubaar, winsgewend en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat het 'n Tersiêre Landboukwalifikasie (vereiste) met 2 - 5 jaar ondervinding in die Totale Produksiesiklus van Somer- en Wintergewasse op droëland en onder besproeiing.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou eienaarskapmentaliteit, geldige paspoort, sterk meganiese aanleg, uitstekende menseverhoudings, goeie kommunikasie- en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Beplanning en implementering van gewasprogramme, wat volhoubaarheid en verbeterings in grondvrugbaarheid en gesondheid verseker
 • Implementering van 'n gesonde wisselboustrategie
 • Bestuur van plant-, spuit- en bemestingsprogramme, in oorleg met senior bestuur en eksterne konsultante
 • Verkryging van vereiste insette, voor die volgende oesseisoen
 • Die opstel en bestuur van begrotings
 • Verseker die korrekte implementering van besproeiing, om maksimum opbrengste en geoptimaliseerde gebruik van Hulpbronne
 • Bevordering van grondvrugbaarheid, deur die gebruik van regeneratiewe praktyke
 • Installasie van nuwe infrastruktuur soos besproeiing, skure en kunsmis- en graanopbergingsfasiliteite
 • Verskaf 'n weeklikse verslag aan senior bestuur
 • Werk nou saam met ons verkrygings- en logistieke span om volhoubare voorraadvlakke van almal te verseker vereiste items en insette
 • Instandhouding van graanopbergingsfasiliteite
 • Produksie van kompos en ander verwante organiese insette
 • Beplanning en implementering van voor- en na-seisoen toerusting inspeksies
 • Monitering van gebruiks- en diensrekords van toerusting
 • Monitering en opname van die gebruik van chemikalieë, kunsmis en ander insette
 • Gebruik moderne tegnologie om presisie te verseker en doeltreffendheid te maksimeer.
 • Help met die bestuur van Sitrusboorde.
 • Ander pligte soos verlang van Bestuur van tyd tot tyd

Hierdie is ‘n ideale geleentheid vir 'n dinamiese individu wie gedrewe en oor die vermoë beskik om effektief onder druk te funksioneer en leiding te gee binne ‘n gemotiveerde werksklimaat waar werk stiptelik en akkuraat gedoen word met trots, passie en ‘n eienaarskapmentaliteit.

Diensaanvaarding: September 2024

Aansoeke sluit: 14 Julie 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gemeubileerde behuising,  2 x retoervlugte na Suid-Afrika per jaar, mediesefonds en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp