Junior Kuddebestuurder

Junior Kuddebestuurder picture

Die posisie van Junior Kuddebestuurder is vakant by ons gewaardeerde kliënt in die Petrusburg omgewing, en nooi ons betroubare individue wat onafhanklik kan werk, fiks en gesond is en wat beskik oor eie vervoer om aansoek te doen.

Die ideale kandidaat het n Landbou kwalifikasie, 5 jaar ondervinding in alle aspekte van Kommersiële en Stoet Beesboerdery. Kuddebestuur sal die hoof fokus van die pos wees, maar daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om behulpsaam te wees met ander Boerderybedrywighede en sal blootstelling aan Akkerbou op droëland en onder besproeiing verseker in jou guns tel.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met sober gewoontes, n Kode 14 rybewys, goeie kommunikasie, bo-gemiddelde organisasie vermoë en n eienaarskap mentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Kuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Identifisering en behandeling
   • Biosekuriteit
   • Voorkomende bestuur
  • Weidingbestuur
   • Beplanning
   • Drukbeweiding
   • Watervoorsiening
  • Voeding
   • Lekke
   • Kruipvoer
  • Reproduksie
   • Bestuur van Bulle
   • KI
   • Dragtigheidsondersoek
  • Kalwers
   • Weeg
   • Onthoring
   • Brandmerk
  • Kudde
   • Monitor
   • Tel
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Algemene instandhouding
 • Verslagdoening
 • Rekordhouding
 • Bereiking van optimale produksie
 • Enige ander take soos deur Bestuur bepaal van tyd tot tyd

Diensaanvaarding 1 Augustus 2021

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gratis verblyf en n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied vir die ideale kandidaat.

Aansoeke word aanvaar slegs deur die skakel

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp