Pakhuisbestuurder: Sitrus

Pakhuisbestuurder: Sitrus picture

Ons gewaardeerde kliënt, ‘n dinamiese Boerdery in die Groblersdal distrik in Limpopo, is opsoek na ‘n energieke en raakvat Pakhuisbestuurder om verantwoordelikheid te neem vir die effektiewe en optimale bestuur van die Boerdery se Pakhuis.

Die ideale kandidaat het 'n Tersiêre Landboukwalifikasie (aanbeveel), met 2 - 5 jaar eerstehandse ondervinding in Sitrus Pakhuisbestuur met werkende kennis van Global Gap, Paltrack, PPECB standaarde en die handhawing van korrekte sorteer-, verpakkingsteikens en -standaarde met sterk meganiese aanleg/ondervinding van pakhuistoerusting en instandhoudingsvereistes.

Bogenoemde gekoppel met jou goeie kommunikasievaardighede, jou ingesteldheid op produkkwaliteit, goed gestruktureerde doelgeoriënteerde persoonlikheid, eienaarskapmentaliteit, dryfkrag, netheid, stiptelikheid en sterk organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Die verskaffing van gesonde leierskap
 • Bestuur om kwaliteit produkuitset
 • Akkuraatheid en konsekwentheid wat Pakhuisprosesse verseker
 • Verseker hoë standaarde van gesondheids- en veiligheidspraktyke
 • Evaluering van produktiwiteit
 • Opleiding en bestuur van Pakhuispersoneel
 • Akkurate administratiewe bestuur met die fokus op rekordhouding
 • Weeklikse beplanning en implimentering
 • Vooruitskatting en bestel van Pakhuisvoorraad
 • Verseker dat industrie gehalteversekeringstandaarde aan voldoen word
 • Verseker dat temperatuurregulasies nagekom word
 • Verpakkingsbeplanning en skedulering
 • Optimale uitpakpersentasies
 • Gehaltebeheer en voedselveiligheid
 • Spanbou, motivering en bestuur
 • Tyd- en produksiebestuur
 • Verkoelingsbestuur
 • Diens, herstel en instandhouding van toerusting en infrastruktuur
 • Enige ander pligte soos deur Bestuur verlang van tyd tot tyd

Daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om ook by ander vertakkings van die Boerdery betrokke te wees, en sal jou ervaring en ondervinding in die Produksiesiklus van Somer-, Wintergewasse, Sitrus en Groente onder besproeiing in jou guns tel.  

Hierdie is ‘n ideale geleentheid vir 'n jong dinamiese individu wat gedrewe is, gemotiveerd is en oor die vermoë beskik om effektief onder druk te funksioneer en leiding te gee binne ‘n gemotiveerde werksklimaat waar werk stiptelik en akkuraat gedoen word met trots, passie en ‘n eienaarskapmentaliteit.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 7 April 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp