Plaasbestuurder: Gemengde Boerdery

Plaasbestuurder: Gemengde Boerdery picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Harrismith distrik in die Vrystaat, is opsoek na 'n ervare, energieke en raakvat Plaasbestuurder om die Eienaar by te staan om die Saai-afdeling (1 000ha) van die Boerdery koste-effektief, winsgewend, volhoubaar en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat het 3 - 10 jaar ervaring in alle aspekte van die Produksiesiklus van Somer- en Voergewasse op droëland en onder besproeiing, is meganies sterk aangelê, is ervare met die kalibrasie van spuite en planters met 'n passie vir Saaiboerdery.

Die hooffokus van die Pos sal wees om die Boerdery se Saai-afdeling winsgewend en volhoubaar te bestuur, maar sal van die suksevolle kandidaat verwag word om betrokke te wees by die Veeboerdery soos en wanneer nodig, en sal ondervinding in Bees- en Skaapkuddebestuur in jou guns tel.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou bo-gemiddelde kommunikasie- en beplanningsvermoë, jou goeie menseverhoudinge, uitstekende leierseienskappe met die vermoë om pro-aktief op te tree met 'n eienaarskapmentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur van die Produksiesiklus van Somer- en Voergewasse
 • Herstel, diens en instandhouding van plaasvoertuie, -implemente en -toerusting
 • Besproeiingsbestuur en skedulering
 • Bees- en Skaapkuddebestuur
  • Kuddegesondheid
  • Weidingsbestuur
  • Voeding
  • Reproduksie
 • Akkurate Rekordhouding en Administrasie
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Algemene instandhouding van Infrastruktuur
 • Plaassekuriteit en -netheid
 • Bereiking van optimale produksie
 • Brandbestuur en -voorkoming
 • Enige ander take deur Eienaar verlang van tyd tot tyd.

Diensaanvaarding: 1 April 2024

Aansoeke sluit:  29 Februarie 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, onderhandelde prestasiebonus, gratis behuising (twee slaapkamer) en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp