Plaasbestuurder: Gemengde Boerdery

Plaasbestuurder: Gemengde Boerdery picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Mareetsane distrik in die Noordwes Provinsie, is opsoek na 'n energieke, ervare en raakvat Plaasbestuurder om die Boerdery in samewerking met die Eienaar, winsgewend, optimaal, koste-effektief en volhoubaar te Bestuur.

Die ideale kandidaat is getroud, het 'n Tersiêre Kwalifikasie (aanbeveel), is sterk meganies (diesel, sweis- en staalwerk, draadwerk, boorgate ens), 5 - 10 jaar ondervinding in die Totale Produksiesiklus van Somer- en Voergewasse, werkende kennis van Bees-, Bok en Skaapkuddebestuur.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou sober gewoontes, goeie kommunikasievermoë, bo-gemiddelde organisasievermoë en 'n eienaarskapmentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die daaglikse operasionele bedrywighede
 • Bestuur die Produksiesiklus van Gewasse
 • Kuddebestuur
  • Dieregesondheid
  • Weidingsbestuur
  • Reproduksiebestuur
  • Voeding en Lekke
  • Daagliks getalle monitor
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Instandhouding, diens en herstel van die Plaasvoertuie, -implemente en infrastruktuur
 • Plaassekuriteit en -netheid
 • Brandbestuur en -voorkoming
 • Enige ander take soos deur die Eienaar bepaal van tyd tot tyd

Die Plaas is afgeleë, en kan dit 'n uitdaging wees vir Ouers met Skoolgaande kinders.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 10 April 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gratis behuising  en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp