Plaasvoorman: Saaiboerdery

Plaasvoorman: Saaiboerdery picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Leandra/Standerton distrik in Mpumalanga, is opsoek na 'n ervare en kundige Plaasvoorman om die Saaiboerdery saam met die Eienaar koste effektief, winsgewend, volhoubaar en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat het 5 - 8 jaar ervaring in die totale produksiesiklus van Somergewassse (mielies en soja op droëland en onder besproeiing) met sterk meganies aanleg.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou uitstekende leierseienskappe, aanpasbaarheid, bo-gemiddelde kommunikasievermoë, goeie menseverhoudinge, eienaarskapmentaliteit en jou vermoë om lang ure te werk, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die dag-tot-dag operasionele bedrywighede van die Boerdery in samewerking met die Eienaar
 • Totale produksiesiklus van mielies en soja
  • Voorbereiding van lande
  • Aanplant van gewasse
  • Monitering en bestuur van aangeplante gewasse
  • Onkruidbeheer
  • Stroop van gewasse
 • Besproeiingsbestuur
  • Skedulering
  • Instandhouding, herstel en diens
 • Effektiewe arbeidsbenutting en leiding deur voorbeeld
 • Algemene instandhouding en onderhoud
 • Plaassekuriteit en -netheid
 • Bereiking van optimale produksie
 • Brandbestuur en -voorkoming

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 30 Junie 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gratis behuising en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp