Plaasbestuurder: Bonsmara Stoet en Somergewasse

Plaasbestuurder: Bonsmara Stoet en Somergewasse picture

Ons gewaardeerde kliënt in die Greytown distrik in Kwa-Zulu Natal is opsoek na n ervare Plaasbestuurder vir n Bees- en Saaiplaas, en nooi ons getroude individue met n geldige rybewys, n Landbou Kwalifikasie en 5 - 10 jaar ervaring in alle aspekte van Stoetbeesboerdery en Somergewasverbouing om aansoek te doen.

Die ideale kandidaat het eerstehandse kennis van die hele produksiesiklus van mielies en soja (droëland en onder besproeiing) en goeie ondervinding t.o.v die bestuur van n Bonsmara Stoet.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou aanpasbaarheid, bo-gemiddelde kommunikasie vermoë, goeie menseverhouding, vermoë om in n span te funksioneer en n eienaarskap mentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur van die boerdery in oorleg met die eienaar
 • Totale produksiesiklus van mielies en soja op droëland en onder besproeing
  • Voorbereiding van lande
  • Aanplant van gewasse
  • Monitering en bestuur van aangeplante gewasse
  • Onkruidbeheer
  • Stroop van gewasse
 • Kuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Voorkomende bestuur
   • Identifisering
   • Biosekuriteit
   • Behandeling
  • Weidingsbestuur
   • Beplanning
   • Drukbeweiding
   • Watervoorsiening
   • Aangeplante weiding
  • Voeding
   • Lekke
   • Kruipvoer
   • "Back rounding"
  • Reprodusie
   • Bestuur van Bulle
   • Dragtigheidsondersoeke
  • Kalwers
   • Brandmerk
   • Merk
   • Onthoring
 • Rekordhouding
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Algemene instandhouding
 • Plaassekuriteit
 • Bereiking van optimale produksie
 • Brandbestuur
 • Administrasie
 • Enige ander take deur eienaar verlang van tyd tot tyd.

Diensaanvaarding: 1 September 2021 

Markverwante salaris eie aan die bedryf word aangebied vir die ideale kandidaat.

Aansoeke slegs deur die skakel

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp