Plaasvoorman: Beeste en Plaasslaghuis

Plaasvoorman: Beeste en Plaasslaghuis picture

Die posisie van vir 'n Plaasvoorman is vakant by ons gewaardeerde kliënt in die Hendrina distrik in Mpumalanga, en nooi ons getroude individue wat onafhanklik kan werk, fiks en gesond is en wat beskik oor eie vervoer om aansoek te doen.

Die ideale kandidaat het 'n Tersiêre Kwalifikasie (aanbeveel), 2 - 5 jaar ondervinding in Beesboerdery (Kommersieël & Stoet), Voerkraalbestuur en is 'n gekwalifiseerde Blokman of bereid om vir 'n Blokman kursus te gaan. Kuddebestuur en die bestuur van die Plaasslaghuis sal die hoof fokus van die pos wees, maar daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om behulpsaam te wees met ander Boerderybedrywighede en sal blootstelling aan Akkerbou op droëland en onder besproeiing in jou guns tel.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met sober gewoontes, 'n geldige bestuurslisensie (Kode 8 of 10), goeie kommunikasievermoë, bo-gemiddelde organisasievermoë en 'n eienaarskapmentaliteit, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Kuddebestuur
  • Kuddegesondheid
  • Weidingbestuur
  • Voeding
  • Reproduksie
  • Kalwerbestuur
 • Voerkraalbestuur
  • Rantsoen
  • VOV en GDT
  • Mortaliteit
 • Plaasslaghuis
  • Ontvang van karkasse
  • Verwerking van karkasse in snitte
  • Verwerking, weeg en verpakking van snitte
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Algemene instandhouding
 • Verslagdoening en Rekordhouding
 • Bereiking van optimale produksie
 • Enige ander take soos deur Bestuur bepaal van tyd tot tyd

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 23 Mei 2022

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gratis behuising en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp