Produksiebestuurder: Steenvrugte

Produksiebestuurder: Steenvrugte picture

Ons gewaardeerde kliënt, ‘n dinamiese Boerdery in die Ladismith distrik in die Weskaap, is opsoek na ‘n energieke, ervare en kundige Produksiebestuurder om verantwoordelikheid te neem vir die effektiewe, winsgewende en optimale bestuur van die Produksie-eenheid.

Die ideale kandidaat het 'n toepaslike Landboukwalifikasie (aanbeveel) met 5 - 10 jaar ervaring in die Totale Produksiesiklus van Steenvrugte met ondervinding in besproeiingsbestuur en werkende kennis van Global Gap, SIZA en DAFF.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou rekenaarvaardigheid, vermoë om effektief onder druk te funksioneer binne of buite spanverband, uitstekende leierseienskappe, fyn oog vir detail en eienaarskapmentalitiet met uitstekende beplannings- en organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die implementering van strategie
 • Bestuur die dag-tot-dag operasionele bedrywighede
 • Bestuur die totale produksiesiklus van Steenvrugte
 • Aanplant en uitbreiding van boorde, besproeiing en infrastruktuur
 • Effektiewe arbeidsbenutting en bestuur deur voorbeeld
 • Hantering van oudits (Global Gap, SIZA en DAFF)
 • Begroting- en Kostebestuur
 • Bestuur van bemestings- en plaagbeheerprogramme
 • Skedulering van besproeiing
 • Algemene Administrasie en Rekordhouding
 • Plaassekuriteit en -netheid

Hierdie is ‘n ideale geleentheid vir 'n dinamiese individu wie gedrewe en oor die vermoë beskik om effektief onder druk te funksioneer en leiding te gee binne ‘n gemotiveerde werksklimaat waar werk stiptelik en akkuraat gedoen word met trots, passie en ‘n eienaarskapmentaliteit.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 30 Januarie 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, behuising, selfoontoelaag, mediesie-subsidie, pensioenvoordele en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp