Senior Beeskuddebestuurder

Senior Beeskuddebestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Ermelo distrik in Mpumalanga, is opsoek na 'n energieke en dinamiese Bestuurder om die Beeskudde van die Boerdery in samewerking met die Eienaar koste-effektief, volhoubaar, winsgewend en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat het 'n Tersiêre Landboukwalifikasie met meer as 5 jaar ondervinding in alle aspekte van die effektiewe bestuur van 'n Beeskudde. (Kommersieël en Stoet)

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou liefde vir beeste, eienaarskapmentaliteit, vermoë om koeie suksesvol te KI, siek diere akkuraat te diagnoseer en suksesvol te behandel, uitstekende menseverhoudings, goeie kommunikasie- en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die implementering van strategie
 • Die bestuur van die daaglikse bedrywighede
 • Algehele Beeskuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Identifisering en behandeling
   • Biosekuriteit
   • Voorkomende Bestuur
  • Weidingbestuur
   • Beplanning
   • Watervoorsiening
   • Voeding en Lekke
   • Kruipvoer
  • Reproduksie
   • Bestuur van Bulle
   • KI en Sinchronisasie
   • Bestuur van Dekseisoen
   • Dragtigheidsondersoek
   • Kalwerbestuur
    • Weeg
    • Brandmerk
    • Onthoring
  • Kudde
   • Monitor
   • Getalle
 • Algemene Instandhouding en netheid van area van verantwoordelikheid op die Plaas
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Leierskap deur voorbeeld
 • Bereiking van optimale produksie
 • Akkurate Rekordhouding en Verslagdoening
 • Enige ander take soos bepaal deur die Eienaar

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 17 Maart 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, onderhandelde prestasiebonus, behuising en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp