Senior Beesvoerkraalbestuurder

Senior Beesvoerkraalbestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n dinamiese Boerdery in die Vryburg distrik in die Noordwes Provinsie, is opsoek na 'n ervare en kundige Senior Beesvoerkraalbestuurder om die Boerdery se Beesvoerkraal winsgewend, volhoubaar, koste effektief en optimaal te bestuur. 

Die ideale kandidaat is getroud, het ‘n Landboukwalifikasie (aanbeveel) met meer as 10 jaar ondervinding in alle aspekte van die effektiewe en suksesvolle bestuur van ‘n Beesvoerkraal.

Bogenoemde vaardighede, gekoppel aan jou eienaarskapmentaliteit, betroubaarheid, goeie kommunikasie, netheid, stiptelikheid en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Optimale en winsgewende bestuur van die Beesvoerkraal
  • Ontvang en verwerking van kalwers
  • Rantsoen- en bunkerbestuur
  • Bestuur van VOV en GDT
  • Produksiebestuur
  • Dieregesondheid en Mortaliteit bestuur
  • Biosekuriteit
  • Voorraadbeheer en -bestuur
 • Dag tot dag beplanning en uitvoer van take
 • Konstant verseker dat aan standaarde voldoen word
 • Doeltreffende en tydige afhandeling van verantwoordelikhede
 • Effektiewe arbeidsbenutting en lei deur voorbeeld
 • Basiese onderhoud en instandhouding van voerkraalkampe, voerkarre en trekkers
 • Akkurate rekordhouding en administrasie

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Sluitingsdatum: 17 Maart 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, onderhandelde prestasiebonus, gratis behuising en ‘n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied vir die ideale kandidaat.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar 

Share on
Click here to contact us on WhatsApp