Die Onderhoud

By Vernon Hambrock · Mar 12, 2021
Die Onderhoud picture

Jou onderhoud by 'n potensiële werkgewer is die laaste kans wat jy het om 'n indruk op die persoon te maak en is dit belangrik om goed voor te berei vir die onderhoud.

  • Doen navorsing oor die Boerdery of Maatskappy
  • Gaan lees weer die advertensie en vergewis jouself met die inhoud.
  • Maak seker jou CV reflekteer jou vaardighede, ondervinding en vermoëns om die werk te kan doen.
  • Kry n goeie nagrus
  • Goeie voorkoms, selfversorg en netjies aangetrek
  • Vat al jou dokumentasie saam sou jy dit daar nodig kry, CV, ID, Hoogste Kwalifikasie en Bestuurslisensie.
  • Wees vriendelik, positief en behou oogkontak gedurende die onderhoud.

Algemene vrae wat jy kan verwag:

1. Vertel my meer van jouself?

Beskryf jouself in 'n werksituasie, jou opleiding, vermoëns, ondervinding en prestasies en hoe dit jou in die nuwe werksgeleentheid kan help. Hou dit kort en kragtig.

2. Wat is jou swakste eienskappe?

Fokus hier op jou werk en nie jou karakter nie. Probeer die negatiewe omswaai in 'n positiewe, bv. "Ek is 'n perfeksionis en kan hard op myself wees" of "Ek is altyd betyds en het met tyd geleer dat nie almal altyd betyds is nie, daar is ook redes hoekom mense laat is".

3. Wat Is jou sterkpunte?

Wanneer hierdie vraag gevra word, is dit tyd om jouself te bemark. Jy het dalk goeie menseverhoudinge, kan tyd goed bestuur, kan konflik goed hanteer, kan goed onder druk werk. Wees voorbereid om voorbeelde te gee sou jy gevra word.

4. Hoe hanteer jy konflik?

Deur bv. na die ander party te luister, nie wrok te koester nie, so gou as moontlik oplos, middeweg te vind is voorbeelde wat jy kan noem.

5. Hoe hanteer jy twee situasies of take wat dadelik jou aandag nodig het?

Hierdie vraag toets hoe jy druk hanteer, hoe jy 'n situasie opsom en of jy op jou voete kan dink. Evalueer eers die vraag as 'n voorbeeld genoem sou word, en antwoord kort en tot die punt. Jy kan dink aan goed soos deligeer, bepaal watter een is meer prioriteit ens. Wat belangrik is, is dat albei dadelik jou onverdeelde aandag moet kry en jou aandag sal behou totdat die taak/situasie uitgesorteer is.

6. Vertel my van jou huidige/vorige werk?

Moet NOOIT iets negatief van jou vorige werk of werkgewer sê nie. Brei liewers uit oor wat jy alles geleer het, en dat jy nou opsoek is na n nuwe uitdaging en/of om nuwe kennis, kundigheid en ondervinding te kry.

7. Jou lang- en korttermyndoelwitte?

Werknemers gebruik hierdie vraag om jou lojaliteit te toets, hulle probeer agterkom of jy 'n langtermynberoep soek. Jou antwoord kan iets wees soos: korttermyndoelwitte is om in die nuwe betrekking soveel kennis, kundigheid en ervaring op te bou om sodoende dan by  jou langtermyndoelwit uit te kom, wat dalk sal wees n meer senior posisie in die Boerdery/Maatskappy.

8. Werk jy beter in 'n span of alleen?

Meeste werkgewers soek beide

9. Wat motiveer jou?

Dink mooi na oor jou motivering, en onthou dit is NOOIT geld nie.

10. Wat is jou salarisverwagting?

As jy weet wat die salaris is wat aangebied word, hou daarby. As nie, onderhandel rondom 'n markverwante salaris.

As die werkgewer vra of jy vrae het, wys belangstelling en vra 'n vraag of twee. Probeer nie meer as twee te vra nie. Vrae kan gaan oor die Boerdery/Maatskappy, geleenthede vir groei ens.

Onthou om na die onderhoud jou bedanking vir die geleentheid uit te spreek.

Hoop dit gaan help, en onthou, bly kalm, toon goeie insig in jou eie vermoëns, loopbaanverwagtinge en planne vir die toekoms.

 Sterkte!!!

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp