Persoonlikheidstoetse

Persoonlikheidstoetse picture

Plaasbestuurder.co.za spesialiseer in die werwing van kandidate uitsluitlik vir Boere en Landboubesighede en is ons trots op ons werwingsproses wat verseker dat ons kandidate nie net die nodige kundigheid, kennis en bekwaamheid het wat verwag word nie, maar ons sorg dat hulle ook die vereiste karaktertrekke en nodige aanpasbaarheid het om goed by die Boerdery se kultuur in te pas.

Keuses wat ons in spesifieke situasies maak, openbaar hoe ons die wêreld waarneem en interpreteer en kan ons voorkeure en afkeure, aspirasies en vrese, of vermoëns en uitdagings toon. Om iemand se voorkeure te verstaan, kan dieper insig gee in hul persoonlikheid en eienskappe en hoe hulle kwessies en geleenthede navigeer.

Deel van ons werwingsproses is om kandidate aan persoonlikheidstoetse te onderwerp wat waardevolle insigte bied oor ‘n kandidaat se persoonlikheid ten opsigte van werkstyl, kultuurpas en ander faktore wat kan help om die regte kandidaat te identifiseer.

Wat is persoonlikheidstoets? – ‘n Persoonlikheidstoets is 'n tegniek wat gebruik word om verskillende menslike eienskappe en gedragspatrone te meet en dateer uit die 18de eeu toe 'n metode genaamd frenologie gebruik is om persoonlikheidseienskappe aan die vorm van 'n persoon se skedel te koppel. Gelukkig sal jy nie vandag nie sien dat 'n werkgewer hul hande oor 'n kandidaat se kop vryf in ‘n poging om te sien of die persoon 'n harde werker is of nie. Persoonlikheidstoetse word gedoen om kwantifiseerbare waarde te gee aan eienskappe wat gewoonlik moeilik is om te meet, soos kliëntediens, aanleg of vlak van geduld. 

Werkgewers is geneig om verdeel te word oor die vraag of persoonlikheidstoetse nuttig is om te gebruik in die werwingsproses - sommige sing hul lof toe, terwyl ander vinnig is om hul potensiële tekortkominge uit te wys. Ons het gevind dat wanneer persoonlikheidstoetse op 'n gepaste manier in die werwingsproses ge-inkorporeer word, dit 'n waardevolle hulpmiddel is om die geneigdheid van 'n kandidaat vir sukses te voorspel en is net nog 'n manier in ons algehele strategie om so mededingend en akkuraat as moontlik in ons personeelwerwing te wees. 

Waarom persoonlikheidstoetse? - Dit duur is en bly ‘n duur oefening vir Boerderye om nuwe werknemers te werf en op te lei, is dit belangrik om die regte kandidate vir spesifieke geleenthede in die Boerdery te lok. Persoonlikheidstoetse is ‘n waardevolle instrumente vir die werwing, indiensneming en behoud van uitsonderlike talent. Persoonlikheid is 'n bewese aanduiding van werkprestasie, daarom help die beoordeling van 'n kandidaat se gedragsneigings in die werkplek ons om te kan bepaal of ‘n kandidaat in die posisie sal floreer en in die Boerdery se kultuur sal pas.

Persoonlikheidstoetse bied insig in belangrike, maar ontasbare inligting oor vooruitsigte, soos ‘n kandidaat se persoonlikheid, waardes en werksvoorkeure. Navorsing toon dat wanneer werknemers in posisies geplaas word wat nie ooreenstem met hul onderskeie persoonlikhede nie, dit dikwels tot ontevredenheid lei wat op sy beurt weer lei na lae produktiwiteit en hoë personeelomset.

Met die huidige werkloosheidsyfer, en die tekort aan talent in die meeste bedrywe, is dit verstaanbaar waarom dit belangrik is dat alles in ons vermoë gedoen word om die kanse te verhoog dat ons kandidate waardevolle, kundige en langtermyn spanlede in jou Boerdery word.

Voor-indiensneming persoonlikheidstoetse word tipies aanlyn gedoen en word onmiddellik verwerk. Resultate word geverifieer en vergelyk met ander kandidate wat die werwingsproses versnel en dit verhoog die waarskynlikheid dat vooruitsigte versoenbaar is met die spesifieke geleentheid en die Boerdery. ‘n Onderhoud kan nie genoeg insig in 'n kandidaat se persoonlikheid bied nie en gee gedragsassesserings dieper insig in die kandidaat se sterk-, swakpunte en predileksie.

Algemene persoonlikheidstoetse

Die Kaliber profiel - Hierdie toets meet hoe 'n kandidaat se persoonlikheidseienskappe ooreenstem met sy of haar werksprestasie. Die Kaliber profiel verskil van ander assesserings omdat dit positiewe en negatiewe eienskappe bestudeer, wat bedoel is om 'n volledige prentjie van die vooruitsig te bied.

Die Myers-Briggs Tipe Aanwyser - Die meerderheid van Maatskappye gebruik die MBTI as deel van hul werwingsproses, en is ontwerp om te bepaal of 'n kandidaat se persoonlikheid meer gerig is op een van twee neigings in die volgende groeperings: Ekstrovert teenoor Introvert, Intuïsie teenoor Waarneming, Denke teenoor Gevoel, en Oordeel teenoor Waarneem.

Die SHL Beroepspersoonlikheidsvraelys - Hierdie assessering bied 'n aanduiding van hoe sekere gedrag 'n kandidaat se werkprestasie beïnvloed.  Kandidate word op drie gebiede geëvalueer: Verhouding met mense, Denkstyl en gevoelens, en Emosies

Die Hogan Persoonlikheidsindex (HPI) - Hierdie toets is 'n konsekwente en betroubare instrument om 'n persoon se temperament te evalueer, en hoe daardie temperament ooreenstem met die vereistes van 'n spesifieke rol. Die toets bestudeer sewe primêre skale en ses beroepskale (Diensoriëntering, Stresverdraagsaamheid, Betroubaarheid, Klerklike Potensiaal, Verkoopspotensiaal en Bestuurspotensiaal).

Die “DISC” - Die vier basiese DISC faktore is Dominante, Invloedryke, Bestendige, en Voldoening en word gebruik om 'n kandidaat se professionele gedragstyl en vermoë om as deel van 'n span te werk te bepaal.

Die voordele van ‘n persoonlikheidstoets

 • Persoonlikheidstoetse is ‘n hulpmiddel om 'n kandidaat se potensiaal binne 'n Boerdery se kultuur te bestudeer.
 • Persoonlikheidstoetse is ‘n hulpmiddel vir Boere en Plaasbestuurders om beter te verstaan hoe om personeel betrokke en gemotiveerd in die werkplek te hou.
 • Effektief ontwerpte persoonlikheidsassesserings verminder die kans om die verkeerde persoon in die verkeerde rol te plaas - 'n fout wat nadelig is vir die werknemer, kollegas en die Boerdery as geheel.
 • Toetse wat gebou word met behulp van data kan 'n goeie aanduiding wees van hoe goed 'n persoon in 'n spesifieke rol by 'n spesifieke Boerdery sal slaag.

Die nadele van ‘n persoonlikheidstoets

 • Tyd - Persoonlikheidstoetse kan tydrowend wees, en dit kan daartoe lei dat gekwalifiseerde kandidate geleenthede elders volg.
 • Geld - Persoonlikheidsassesserings kan duur wees om te administreer, wat die koste vir personeelwerwing kan verhoog. Plaasbestuurder.co.za absorbeer hierdie kostes namens ons kliënte.
 • Akkuraatheid - Persoonlikheidsassesserings bied waardevolle insig oor gedrag, maar is nie 100% akkuraat in die bepaling hoe suksesvol kandidate in die rol sal wees nie.
 • Betroubaarheid - Sommige kandidate is eerlik met hul antwoorde, terwyl ander net antwoorde kies wat hulle glo werkgewers wil hoor. As deel van ons kandidaatprofiel, stel Plaasbestuurder.co.za vrae voor wat gedurende die onderhoud gevra kan word om eerlikheid vas te stel.
 • Subjektief - Alhoewel die toetse ontwerp is om objektief te wees, is hulle onderhewig aan vooroordeel gebaseer op wie die toets geskep het en hoe die besluitnemer uiteindelik die resultate gebruik.

Van die grootste kritiek met betrekking tot persoonlikheidstoetse is dat die toetse mense in voorafbepaalde boksies dwing. Kandidate is komplekse mense, net soos die meeste van ons, wat nie deur 'n enkele lys vrae gedefinieer kan word nie en daarom is dit belangrik dat persoonlikheidstoetse nie gebruik word om etikette breedweg aan kandidate te hang nie soos bv. “ekstrovert of introvert” en moet meer fokus eerder op neigings soos “hierdie kandidaat sal waarskynlik verkies om nou saam met ander te werk eerder as om alleen te werk” geplaas word. 

Plaasbestuurder.co.za se persoonlikheidstoetse is ontwerp vir spesifieke rolle in Boerdery en gebruik ons historiese data om eienskappe in kandidate te identifiseer wat waarskynlik sal slaag, en fokus op vrae wat sal help om die eienskappe te identifiseer. Alhoewel persoonlikheidstoetse ‘n belangrike deel van die werwingsproses is, word die toetsuitslag nie op 'n slaag- of mislukte skaal gegradeer nie, en  nie die beslissende faktor wat bepaal watter kandidaat uiteindelik gekies word nie. 

Wat beteken die persoonlikheidstoets vir jou as kandidaat?

 • As jy jou persoonlikheidstipe ken, kan dit jou help om ander beter te verstaan
 • Persoonlikheidsassesserings kan jou help om jou voorkeure en afkeure te identifiseer
 • Jy kan sekere situasies beter verstaan en jou help om beter te presteer
 • Jy kan jou sterk punte en areas vir verbetering identifiseer

Kontak Plaasbestuurder.co.za via hulle webblad www.plaasbestuurder.co.za, of via hulle Facebook blad www.facebook.com/plaasbestuurder.co.za, of per e-pos by [email protected] of kontak Vernon direk by 082 779 7788 om jou behoeftes met hom te bespreek.

“Laat ons op jou personeelwerwing fokus sodat jy 100% op jou Boerdery kan fokus.”

Share on

Comments

No comments yet.
Click here to contact us on WhatsApp