Beeskuddebestuurder

Beeskuddebestuurder picture

Ons gewaardeerde kliënt, 'n Gemengde Boerdery in die Harrismith distrik in die Vrystaat, is opsoek na 'n energieke, raakvat en dinamiese Bestuurder om die Kommersiële Beeskudde van die Boerdery in samewerking met die Eienaar koste effektief, volhoubaar, winsgewend en optimaal te bestuur.

Die ideale kandidaat is getroud, het 'n Tersiêre Landboukwalifikasie (aanbeveel) met meer as 5 jaar ondervinding in alle aspekte van die effektiewe bestuur van 'n Kommersiële Beeskudde.

Bogenoemde vaardighede gekoppel met jou liefde vir beeste, eienaarskapmentaliteit, meganiese aanleg, sober gewoontes, uitstekende menseverhoudings, goeie kommunikasie- en bo-gemiddelde organisasievermoë, sien ons uit na jou aansoek.

Pligte:

 • Bestuur die implementering van strategie
 • Die bestuur die daaglikse bedrywighede
 • Algehele Beeskuddebestuur
  • Kuddegesondheid
   • Identifisering en behandeling
   • Biosekuriteit
   • Voorkomende Bestuur
  • Weidingbestuur
   • Beplanning
   • Watervoorsiening
   • Voeding en Lekke
  • Reproduksie
   • Bestuur van Bulle
   • Bestuur van Dekseisoen
   • Dragtigheidsondersoek
   • Bestuur van Kalwers
    • Merk
    • Weeg
    • Brandmerk
    • Onthoring
  • Kudde
   • Monitor
   • Getalle
 • Algemene Instandhouding en netheid van area van verantwoordelikheid op die Plaas
 • Effektiewe arbeidsbenutting
 • Leierskap deur voorbeeld
 • Bereiking van optimale produksie
 • Akkurate Rekordhouding en Verslagdoening
 • Enige ander take soos bepaal deur die Eienaar

Diensaanvaarding: So gou as moontlik

Aansoeke sluit: 5 Mei 2024

Markverwante salaris eie aan die bedryf, gratis behuising en 'n voertuig vir werksdoeleindes word aangebied.

Aansoeke word slegs deur die skakel aanvaar

Share on
Click here to contact us on WhatsApp