Plaasbestuurder.co.za vir ons Boere

Wat is jou Bestuurstyl? picture

Wat is jou bestuurstyl?

Bestuurstyle wissel, maar elke bestuurstyl het dieselfde einddoel, om jou Boerdery se personeel en bedrywighede suksesvol te b…

Read More
Persoonlikheidstoetse picture

Plaasbestuurder.co.za spesialiseer in die werwing van kandidate uitsluitlik vir Boere en Landboubesighede en is ons trots op ons werwingsproses wat v…

Read More
Die belangrikheid van kultuur in jou Boerdery en hoe om dit op te knap picture

Die kultuur in elke Boerdery is uniek, en is daar nie ‘n algemene benadering of ‘n "one size fits all" benadering nie. Die gebrek aan ‘n konkrete def…

Read More
Hoe om uitbranding en ongelukkige personeel te bestuur picture

Harde werk en lang ure in die landboubedryf is die norm, en is die werksetiek op ‘n Plaas iets waarop baie van ons trots is en deel van die leefstyl …

Read More
10 Wenke vir 'n effektiewe onderhoud picture

Om 'n onderhoud met ‘n kandidaat te voer is ‘n belangrike fase in die werwingsproses en is dit nodig om die tyd en energie te neem om voor te berei v…

Read More
"Vertroue op jou Plaas" picture

"Mense volg leiers uit keuse, sonder vertroue kry jy op die beste nakoming." - Jesse Lyn Stoner, skrywer van "Full Steam Ahead." 

Vertroue is die…

Read More
"7 voordele vir Boere" picture

Met die spesialiseringsvlakke wat van Plaasbestuurders vereis word, kan dit nogal 'n uitdaging raak om die ideale kandidaat te werf en kan die proses…

Read More
'n Onderpresterende werknemer picture

Personeel kan 'n Boerdery se grootste bate of sy grootste las wees, afhangende van hoe hulle hul verantwoordelikhede uitvoer en kan onderpresterende …

Read More
Click here to contact us on WhatsApp